header

Archive for the ‘ Zápisnice ’ Category

Zápisnice

Dokumenty 2019

Provizórny rozpočet 2019 Zápisnica z Valného Zhromaždenia 2019 Zápisnica Prezídia 21.5. 19 Zápisnica Prezídia 30.9. 19