Dokumenty 2021

Zápisnica Rozšírené prezídium Zápisnica Prezídium 28.9. 2021 Zápisnica Prezídium 11.3. 2021 Správa Revíznej Komisie PGA SK 2020/21 Rozpočet 2021 - schválený Prezídiom PGA SK

Dokumenty 2020

Zápisnica Prezídia 7.1. 20 Zápisnica Prezídia 6.5.20 Zápisnica Prezídia 1.10. 20 Zápisnica Prezídia 2.12. 20 Návrh Rozpočtu 2020 Zápisnica z Valného Zhromaždenia 2020 Správa Revíznej Komisie PGA SK 2020 Reálny Rozpočet...

Dokumenty 2019

Provizórny rozpočet 2019 Zápisnica z Valného Zhromaždenia 2019 Zápisnica Prezídia 21.5. 19 Zápisnica Prezídia 30.9. 19 Zápisnica Prezídia 25.11. 19 Plnenie Rozpočtu 2019