Dokumenty 2021

Dokumenty 2020

Zápisnica Prezídia 7.1. 20 Zápisnica Prezídia 6.5.20 Zápisnica Prezídia 1.10. 20 Zápisnica Prezídia 2.12. 20 Návrh Rozpočtu 2020 Zápisnica z Valného Zhromaždenia 2020

Dokumenty 2019

Provizórny rozpočet 2019 Zápisnica z Valného Zhromaždenia 2019 Zápisnica Prezídia 21.5. 19 Zápisnica Prezídia 30.9. 19 Zápisnica Prezídia 25.11. 19 Plnenie Rozpočtu 2019