Členstvo v PGA SK

V prípade, že máte záujem sa stať profesionálom a byť členom PGA SK, po prečítaní podmienok vyplňte tento ONLINE FORM PGA SK.

Pripravte si Foto ( veľkosť a pozícia na PAS ), scan CV, scan alebo foto výsledkov a iné.

Podmienky prijatia: Teaching PRO

– stredoškolské vzdelanie s maturitou

– vek min. 18 rokov

– amatérsky hendikep < 4 pre mužov a < 4 pre ženy  /  v platnosti od 22.1. 2017

–  životopis vrátane uvedenia golfových úspechov za posledný rok

– výsledky z turnajov SKGA za posledný rok / dva výsledky +6 na asociačných turnajoch alebo PGA

– potvrdenie alebo zmluva s prevádzkovateľom golfového ihriska

–  dokladovať trestnú bezúhonnosť výpisom z registra trestov

– členský vstupný poplatok 250,- Eur (jednorázovo)

– ročný poplatok 250,- Eur

– termín podania prihlášky do 30.11. v aktuálnom kalendárnom roku

Podmienky prijatia: Playing PRO

– dosiahnutie veku 18 rokov

– HCP 0 a menej

– musí dokladovať trestnú bezúhonnosť výpisom z registru trestov

– členský vstupný poplatok 250,- Eur (jednorázovo)

– ročný poplatok 250,- Eur

– termín podania prihlášky do 30.11. v aktuálnom kalendárnom roku