Dokumenty 2019

Zápisnice

Provizórny rozpočet 2019

Zápisnica z Valného Zhromaždenia 2019

Zápisnica Prezídia 21.5. 19

Zápisnica Prezídia 30.9. 19

Zápisnica Prezídia 25.11. 19

Zápisnica Prezídia 7.1. 20

Plnenie Rozpočtu 2019

Návrh Rozpočtu 2020

Zápisnica z Valného Zhromaždenia 2020

Published by Peter Petrovič

Comments are closed.