Vzdelávanie

Semináre 2021

3/2021 Vzdelávanie v roku 2021 bude určite zaujimavé aj s pohľadu organizácie. Tak by sa dalo nazvať momentálne nastavenie na sezónu 2021. V príprave sú 4 až 5 stretnutí, sú zatiaľ vo forme príprav, nakoľko sa čaká na relevantné uvolnenie reštrikcií Vlády SR. Organizáciu pripravujeme, aby sme flexibilne mohli otvoriť prihlasovanie a zároveň včas informovať záujemcou. 

Za Vzdelávaciu komisiu PGA SK P. Bielik a členovia VK.

Semináre 2020

11/2020 Pripravované jesenné Vzdelávací kurz bol riadne naplánovaný, vzhľadom na vyhlásenie vlády sme termín nestihli a boli nútení zrušiť program. Členovia budú oboznámení o dianí do roka 2021 a predpokladáme 4 riadne Vzdelávania pre členov PGA SK v roku 2021.

10/2020 Pripravujeme jesenné Vzdelávanie 2020, ktoré sa schválilo aj na Rozšírenom Prezídiu PGA SK. Vybraný termín je v pláne podľa možností zahraničnej účasti ale maximálne začiatkom 11. mesiaca 2020.

4/2020 Vzhľadom na celosvetovú situáciu, PGA SK v spolupráci SKGA, boli nútení zrušiť naplánované pravidelné vzdelávacie stretnutia členov PGA SK a vrátiť finančné dotácie.

PRAVIDLÁ GOLFU 2019

Semináre 2019

 

15.4.  Short Game / Approach – Viktor Gustavsson

Časový harmonogram:
10:00 Registrácia
10:30 – 12:00 Teoretická časť
12:00 – 13:00 Obedná prestávka
13:00 – 16:00 Praktická časť
16:00 – 17:00 Záver, Q&A

Poplatky
– 100 eur / osoba ( AM alebo člen inej PGA )
– 30 eur člen PGA SK
V cene je zahrnutý aj spoločný obed

Online registrácia

 

 

VZDELÁVANIE PGA SK

Úlohou Vzdelávacej komisie PGA SK je vytvoriť podmienky na zvýšenie kvalifikácie každého člena PGA SK. Reč je o odbornosti našich členov, ktorí ako amatéri majú kvalitu len hernú. Keď prestúpia k profesionálom a chcú posunúť Slovenský golf na vyššiu úroveň, musia prejsť trojročným vzdelávaním schváleným PGA of Europe. Po týchto troch rokoch majú štatút Plne Kvalifikovaný Profesionál.

Slovenskí členovia PGA navštevujú Vzdelávací inštitút PGAC. Člen si však môže vybrať akúkoľvek školu, inštitút, no pre prijateľné jazykové podmienky sa vzdelávajú v Prahe na PGAC.

Predseda Vzdelávacej Komisie PGA SK  Pavol Bielik.

Pavol Bielik
     Pavol Bielik

Členovia Vzdelávacej komisie: Juraj Zvarík a Peter Petrovič.

Nezabúdame na stávajúcich členov, ich napredovanie, pretože vo svete sú nové trendy a Vzdelávacia Komisia PGA SK ich musí zachytiť, predať tieto vedomosti naším členom a to prostredníctvom seminárov, kde sa pozývajú školitelia, členovia iných profesionálnych asociácii. Súčasťou vzdelania je aj herná výkonnosť.