Zápisnice

Provizórny rozpočet na rok 2019 – rozpočet

zápisnica 2018


zápisnica 2017


zápisnica 2016


zápisnica 2015