LOMNICA OPEN 2024 Otvorené Majstrovstvá LGK na rany

 
9. ročníkov s účasťou Profesionálov na turnaji „Otvorené Majstrovstvá Lomnického Golfového Klubu”. 
 
Lomnica Open je každoročnou súčasťou významných PGA turnajov na Slovensku, kde celkový počet účastníkov presahuje 120 hráčov. 
Prize Money sú 4000€.