Vzdelávanie

Oficiálne tréningové centrum PGA Slovensko

Oficiálne tréningové centrum PGA Slovensko

V tréningovom centre nájdete najmodernejší trenažér v rámci strednej Európy. EYE XO ponúka viacero voliteľných prostredí, detailné meranie vďaka vysokorýchlostným kamerám na snímanie pohybu tela a tiež kameru k snímaniu hlavy palice pri impakte. Jednoducho skvelý spôsob ako zlepšovať svoju techniku hry.


6 / 2024

Bob Walton

Minimálny počet 6 ľudí – maximálny počet 20 ľudí ( pozn. Pre prvých 20 prihlásených )

12. august 2024 Short Game Master Class / Bob Walton


klinika s Bobom Waltonom je zameraná na zlepšovanie krátkej hry, ako správne viesť klientov ku správnej krátkej hre. Je určená trénerom a inštruktorom, ktorí vzdelávanmjú skupiny detí, juniorov alebo dospelých.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presný harmonogram bude zaslaný poslucháčom pred seminárom.

Časový harmonogram :
10:00 Registrácia / Dabláč – tréningové centrum ( pred vjazdom do areálu Penati GR )
10:30 – 12:00 Teoretická časť / Dabláč – tréningové centrum

I. Introductions 

II. How to choose an instructor and take a lesson.

III. “Five Parts” of learning golf. 

IV. APE – Average Performance Error

12:00 – 13:00 OBED – Club House Penati GR

13:00 – 15:00 Praktická časť / Areál Penati Golf Resort

Poplatky
– 130  eur / osoba ( člen inej PGA alebo AM trénerov – inštruktorov )
– 60 eur člen PGA SK
V cene je zahrnutý obed.

Platba je možná len cez účet.
Číslo účtu: ČSOB SK34 7500 0000 0040 0590 0196
poznámka pri platbe príspevku: vaše priezvisko – EDU Walton 2024

Prihlášky je možné posielať do 8.8. 2024 do 12h.


 

5 / 2024

Adam Truhlář

Minimálny počet 6 ľudí

24.6. 2024 ROZVOJ MYSLE HRÁČA – Adam Truhlář 

Online registrácia

Časový harmonogram:
09:00 Registrácia
09:00 – 10:30 1. časť
10:30 – 10:45 prestávka
10:30 – 12:15 2. časť
12:15 – obed 

Poplatky
– 80  eur / osoba ( člen inej PGA alebo amatérsky hráč )
– 40 eur člen PGA SK

V cene je zahrnutý obed. Platba je možná len cez účet.
Číslo účtu: ČSOB SK34 7500 0000 0040 0590 0196
poznámka pri platbe príspevku: vaše priezvisko – EDU Truhlar 2024

7/2023

Bob Walton „Putting Masterclass“

Minimálny počet 6 ľudí – maximálny počet 12 ľudí ( pozn. Pre prvých 12 prihlásených )


 
7. august 2023 putting masterclass/ Bob Walton
klinika s Bobom Waltonom je zameraná na zlepšovanie a výučbu 3 základných zručností v puttovaní

1) Green reading
2) Proper alignment
3) Stroking skill
V Golf Resort SEDIN.Časový harmonogram:
09:00 Registrácia
09:30 – 10:30 Teoretická časť
10:30 – 12:00 Praktická časť (putting green)Poplatky
– 100  eur / osoba ( člen inej PGA )
– 50 eur člen PGA SK
V cene je zahrnutý obed.Platba je možná len cez účet.
Číslo účtu: ČSOB SK34 7500 0000 0040 0590 0196
poznámka pri platbe príspevku: vaše priezvisko – EDU Walton 2023Prihlášky je možné posielať do 31.7. 2023 do 12h.

5/2023

Online registrácia

Personalizovaná výživa pre vrcholový šport. Seminár je pre dátum 26.6. zrušený a presunutý na jeseň. Presný termín bude včas zverejnený.


V RED OAK Nitra.

Časový harmonogram:
8:30 – 9:00 Registrácia
9:00 – 10:30 Téma : Ako maximálne využiť zápal v športovej regenerácii a merateľne navyšovať potenciál športovca

10:30 – 10:45 prestávka
10:45 – 12:15 Merateľné navyšovanie športového potenciálu vďaka test-based výžive.
12:15 – 13:00 Obed / Záver
Poplatky
– 80 eur / osoba ( člen inej PGA, AM inštruktor alebo tréner )
– 30 eur člen PGA SK
V cene je zahrnutý obed.Platba je možná len cez účet.
Číslo účtu: ČSOB SK34 7500 0000 0040 0590 0196
poznámka pri platbe príspevku: vaše priezvisko – EDU výživa 2023Prihlášky je možné posielať do 25.6. 2023 do 12h.
 

Online registrácia

 

 

4/2023

 

11.5. 2023 Full Swing LEVEL III. / Jonathan Mannie

V Golf Resort SEDIN

Prihlášky je možné posielať do 10.5. 2023 do 12h.

Časový harmonogram:
10:00 Registrácia
10:30 – 12:00 Praktická časť Full Swing + TrackMan Golf
12:00 – 13:00 Obed – prestávka
13:00 – 14:15 Praktická časť Full Swing – kompars – muž
14:15 – 14:30 prestávka
14:30 – 15:45 Praktická časť Full Swing – kompars – žena
15:45 – 16:00 Q&A / Záver

Poplatky
– 80 eur / osoba ( člen inej PGA )
– 40 eur člen PGA SK
V cene je zahrnutý obed.

Platba je možná len cez účet.
Číslo účtu: ČSOB Iban
poznámka pri platbe: vaše priezvisko – EDU Mannie 2023

SK34 7500 0000 0040 0590 0196

Online registrácia

10/2022

 

20.10. 2022 Full Swing LEVEL II. / Jonathan Mannie

V Golf Resort SEDIN

Prihlášky je možné posielať do 19.10. 2022.

Časový harmonogram:
10:00 Registrácia
10:30 – 12:00 Praktická časť Full Swing
12:00 – 13:00 Obed – prestávka
13:00 – 14:30 Praktická časť Full Swing
14:30 – 14:45 Break
14:45 – 15:45 Praktická časť / Chiping
15:45 – 16:00 Záver, Q&A

Poplatky
– 60 eur / osoba ( člen inej PGA, alebo Amatér )
– 30 eur člen PGA SK
V cene je zahrnutý obed.

Platba je možná len cez účet.
Číslo účtu: ČSOB Iban
poznámka pri platbe: vaše priezvisko – FullSwing 2022 seminar

SK34 7500 0000 0040 0590 0196

Online registrácia

5/2022

 

8.6. 2022 Full Swing / Jonathan Mannie

V Penati Golf Resort

Prihlášky je možné posielať do 6.6. 2022.

Časový harmonogram:
10:00 Registrácia
10:30 – 12:00 Praktická časť Full Swing
12:00 – 13:00 Obed – prestávka
13:00 – 14:30 Praktická časť Full Swing
14:30 – 14:45 Break
14:45 – 15:45 Praktická časť Full Swing / chiping
15:45 – 16:00 Záver, Q&A

Poplatky
– 60 eur / osoba ( člen inej PGA, alebo Amatér )
– 30 eur člen PGA SK
V cene je zahrnutý obed.

Platba je možná len cez účet.
Číslo účtu: ČSOB Iban
poznámka pri platbe: vaše priezvisko – FullSwing 2022 seminar

SK34 7500 0000 0040 0590 0196

Online registrácia


3/2022

9.5.  Putting / Karel Skopový junior

Penati Golf Resort

Časový harmonogram:
10:00 Registrácia
10:30 – 12:00 Praktická časť
12:00 – 13:00 Obed – prestávka
13:00 – 15:00 Praktická časť / demo
15:00 – 15:30 Záver, Q&A

Poplatky
– 80 eur / osoba ( člen inej PGA )
– 30 eur člen PGA SK
V cene je zahrnutý obed.

Platba je možná len cez účet.
Číslo účtu: ČSOB Iban
poznámka pri platbe: vaše priezvisko – putting 2022 seminar

SK34 7500 0000 0040 0590 0196

Online registrácia

Semináre 2022

1/2022 Na rok 2022 pripravujeme vzdelávacie semináre, ktoré sa budú venovať opäť krázkej hre – Putting, dlhej hre – Full Swing.

Po minuloročnej kladnej odozve na Seminár Putting s Karlom Skopovým ml. hľadáme vhodný termín o ktorom vás budeme informovať a tešíme sa na hojnú účasť. VK súčasne oslovila špecialistov na dlhú hru. Celkovo plánujeme tri až štyri semináre na rok 2022.

Za Vzdelávaciu komisiu PGA SK P. Bielik a členovia VK.

 


15.11. 2021 GR Hrubá Borša Mgr. Petra Pačesová, PhD
Priestor klubového domu v GC Hrubá Borša.

Minimálny počet: 6
Program:
Registrácia: 9:45h – 10:00h

Prvá časť – 10:00h – 11:30h

11:30h
Obed

Druhá časť – 12:30h – 14:00h

Poplatky:
15€ člen PGA SK ( súčasť nie je obed )
60€ člen inej PGA ass
Platba je možná cez účet, alebo priamo na seminári.
Číslo účtu: ČSOB Iban
poznámka pri platbe: vaše meno – psychologia seminar

SK34 7500 0000 0040 0590 0196

Online registrácia


22.11.  Putting / Karel Skopový junior

(náhradný termín z 20.8.)

INDOOR GOLFBALLS – Penati Golf Resort

Časový harmonogram:
10:00 Registrácia
10:30 – 12:00 Teoretická časť
12:00 – 13:00 Obedná prestávka
13:00 – 14:30 Praktická časť
14:30 – 15:00 Záver, Q&A

Poplatky
– 80 eur / osoba ( člen inej PGA )
– 30 eur člen PGA SK
V cene je zahrnutý aj spoločný obed

Platba je možná cez účet, alebo priamo na seminári.
Číslo účtu: ČSOB Iban
poznámka pri platbe: vaše meno – psychologia seminar

SK34 7500 0000 0040 0590 0196

Online registrácia


27.9. – Petr Tomášek / Titleist Club team event – Ball fitting 

Lozorno
Program:
9:30h registrácia
 
10:00h začiatok
12:30h ukončenie
 
Poplatky:
20€ člen PGA SK
80€ člen inej PGA ass
Platba je možná cez účet, alebo priamo na seminári.
Číslo účtu: ČSOB Iban
poznámka pri platbe: vaše meno – ball fitting seminar
SK34 7500 0000 0040 0590 0196

Online registrácia


Semináre 2021

3/2021 Vzdelávanie v roku 2021 bude určite zaujimavé aj s pohľadu organizácie. Tak by sa dalo nazvať momentálne nastavenie na sezónu 2021. V príprave sú 4 až 5 stretnutí, sú zatiaľ vo forme príprav, nakoľko sa čaká na relevantné uvolnenie reštrikcií Vlády SR. Organizáciu pripravujeme, aby sme flexibilne mohli otvoriť prihlasovanie a zároveň včas informovať záujemcou. 

Za Vzdelávaciu komisiu PGA SK P. Bielik a členovia VK.

Semináre 2020

11/2020 Pripravované jesenné Vzdelávací kurz bol riadne naplánovaný, vzhľadom na vyhlásenie vlády sme termín nestihli a boli nútení zrušiť program. Členovia budú oboznámení o dianí do roka 2021 a predpokladáme 4 riadne Vzdelávania pre členov PGA SK v roku 2021.

10/2020 Pripravujeme jesenné Vzdelávanie 2020, ktoré sa schválilo aj na Rozšírenom Prezídiu PGA SK. Vybraný termín je v pláne podľa možností zahraničnej účasti ale maximálne začiatkom 11. mesiaca 2020.

4/2020 Vzhľadom na celosvetovú situáciu, PGA SK v spolupráci SKGA, boli nútení zrušiť naplánované pravidelné vzdelávacie stretnutia členov PGA SK a vrátiť finančné dotácie.

2/2020 Memorandu PGA SK vs PGAC Vzdelávanie a PAT

PRAVIDLÁ GOLFU 2019

Semináre 2019

 

15.4.  Short Game / Approach – Viktor Gustavsson

Časový harmonogram:
10:00 Registrácia
10:30 – 12:00 Teoretická časť
12:00 – 13:00 Obedná prestávka
13:00 – 16:00 Praktická časť
16:00 – 17:00 Záver, Q&A

Poplatky
– 100 eur / osoba ( AM alebo člen inej PGA )
– 30 eur člen PGA SK
V cene je zahrnutý aj spoločný obed

Online registrácia

 

 

VZDELÁVANIE PGA SK

Úlohou Vzdelávacej komisie PGA SK je vytvoriť podmienky na zvýšenie kvalifikácie každého člena PGA SK. Reč je o odbornosti našich členov, ktorí ako amatéri majú kvalitu len hernú. Keď prestúpia k profesionálom a chcú posunúť Slovenský golf na vyššiu úroveň, musia prejsť trojročným vzdelávaním schváleným PGA of Europe. Po týchto troch rokoch majú štatút Plne Kvalifikovaný Profesionál.

Slovenskí členovia PGA navštevujú Vzdelávací inštitút PGAC. Člen si však môže vybrať akúkoľvek školu, inštitút, no pre prijateľné jazykové podmienky sa vzdelávajú v Prahe na PGAC.

Predseda Vzdelávacej Komisie PGA SK  Pavol Bielik.

     Pavol Bielik

Členovia Vzdelávacej komisie: Juraj Zvarík a Peter Petrovič.

Nezabúdame na stávajúcich členov, ich napredovanie, pretože vo svete sú nové trendy a Vzdelávacia Komisia PGA SK ich musí zachytiť, predať tieto vedomosti naším členom a to prostredníctvom seminárov, kde sa pozývajú školitelia, členovia iných profesionálnych asociácii. Súčasťou vzdelania je aj herná výkonnosť.

Exit mobile version