PGA OPEN SERIES 2021

PGA OPEN SERIES 2021 je medzinárodný projekt troch PGA organizácií.
Každá PGA organizácia vložila spoločne 500 eur do banku, celkový prize Fund je extra 1500 eur nad rámec jednotlivých turnajov a ich Prize Money.
Zatiaľ tri PGA organizácie, Rakúska, Česká a Slovenská tvoria počiatok spoločného projektu, ktorý je zameraný pre hráčov, ako motivácia cestovať medzi jednotlivými vybranými turnajmi.
Do prvej sezóny, poznačenej celosvetovými obmedzeniami sa jednotlivé tri organizácie rozhodli spustiť takúto podporu na obnovenie cestovania a turnajového zápolenia.
Pravidla výberu určovali sekretári jednotlivých troch PGA asociácií podľa predom stanoveného klúča.
Na Slovensku je zaradený Penati Slovak Open, podmienkov je minimálna účasť na dvoch turnajoch z troch možných.
Termíny:

Propozície celej série na stiahnutie
Exit mobile version