Po piaty krát Profesionáli na Masjtrovstvá LGK

V dňoch 24.-26.7. 2020 sa uskutočnia Majstrovstvá Lomnického Golfového Klubu, ktoré piaty rok majú otvorenú kategóriu aj pre Profesionálov.

Tento rok sa prihlásilo celkovo 19 profesionálov z Čiech, Poľska, Maďarska, Slovinska a samozrejme domáci Slovenskí hráči. Turnaj je otvorený pre amatérskych hráčov, nakoľko je turnaj zaradený do svetového amatérskeho rebríčka – WAGR. Celkom na turnaj je prihlásených 145 hráčov, čo patrí medzi najväčšie turnaje na Slovensku. Najlepší amatérsky hráč, s najnižším výsledkom vyhráva WILD CARD na Penati Slovak Open Championship.

Prize Money budú v roku 2020 viac ako 3000€. Súčasťou turnaja je vytvorená kategória PGA SLOVAK CHAMPIONSHIP. Zasadnutie Valného Zhromaždenia PGA SK rozhodlo v pokračovaní o najlepšieho člena PGA SK, pod spomínaným názvom. Prize Fund do tejto kategórie je 500€ do tretieho miesta.

Brožura

Výsledky

Exit mobile version