Členstvo v PGA SK

V prípade, že máte záujem sa stať profesionálom a byť členom PGA SK, po prečítaní podmienok vyplňte tento

ONLINE FORM PGA SK.

Online DOTAZNÍK ADRIES PRE ČLENOV PGA SK  /

Dotazník Adries vyplníš po vyplnení prihlášky a prijatí PGA SK.

Pripravte si Foto ( veľkosť a pozícia na PAS ), scan CV, scan alebo foto výsledkov a iné.

Podmienky prijatia: Teaching PRO

– stredoškolské vzdelanie s maturitou

– vek min. 18 rokov

– amatérsky hendikep < 3,5 pre mužov a < 3,5 pre ženy  /  v platnosti od 15.2. 2022

–  životopis vrátane uvedenia golfových úspechov za posledný rok

– výsledky z turnajov SKGA a PGA za posledný rok / dva výsledky (+4 na asociačných turnajoch alebo PGA) / oproti CR +4 /  v platnosti od 15.2. 2022

–  dokladovať trestnú bezúhonnosť výpisom z registra trestov

– členský vstupný poplatok 500,- Eur (jednorázovo) /  v platnosti od 15.2. 2022

– ročný poplatok 250,- Eur

– termín podania prihlášky do 30.11. v aktuálnom kalendárnom roku.

LINK NA VÝSLEDKY PAT / PRE ŠTUDENTOV apprentice PGA

Podmienky prijatia: Playing PRO

– dosiahnutie veku 18 rokov

– HCP 0 a menej

– musí dokladovať trestnú bezúhonnosť výpisom z registru trestov

– členský vstupný poplatok 500,- Eur (jednorázovo) /  v platnosti od 15.2. 2022

– ročný poplatok 250,- Eur

– termín podania prihlášky do 30.11. v aktuálnom kalendárnom roku