Vzdelávanie

Semináre 2018

24.3.  Športový psychológ – Mgr. Petra Pačesová, PhD.

Gc Pegas, Lozorno

Poplatky: 15 eur – člen PGA SK, 30 eur ostatní

10:00 – 11:30

– psychologická príprava v športe z časového hľadiska
– modelovanie psychickej záťaže
– predštartové, súťažné a posúťažné stavy športovca
11:45 – 13:15
– práca s neúspechom a psychickým zlyhaním v športe
– význam ideomotorického tréningu v športe- ako získať psychickú výhodu?

Online registrácia

 

23.4.  Short game – Viktor Gustavsson

Gc Penati, Šajdikové Humence

Poplatky: 30 eur – člen PGA SK, 80 eur ostatní (obed v cene)

Program:

10:30 – 11:00  Registrácia

11:00 – 13:00  Teoretická časť

13:00 – 14:00  Obed
14:00 – 17:00  Praktická časť

Online registrácia

 

1.7.  Putting – Lee Sulliven

Gc Penati,  Šajdikové Humence

Poplatky: 30 eur – člen PGA SK, 80 eur ostatní (obed v cene)

Program:
9:00 registrácia
9:30 – 10:00    úvod
10:00 – 12:00  teoretická prezentácia (putting 3 skills)
12:00 – 13:00  obed
13:00 – 16:30   praktická časť v exteriéry (SAM Putt Lab coaching system)
16:30 – 17:00   otázky a odpovede

Online registrácia

 

 

VZDELÁVANIE PGA SK

Úlohou Vzdelávacej komisie PGA SK je vytvoriť podmienky na zvýšenie kvalifikácie každého člena PGA SK. Reč je o odbornosti našich členov, ktorí ako amatéri majú kvalitu len hernú. Keď prestúpia k profesionálom a chcú posunúť Slovenský golf na vyššiu úroveň, musia prejsť trojročným vzdelávaním schváleným PGA of Europe. Po týchto troch rokoch majú štatút Plne Kvalifikovaný Profesionál.

Slovenskí členovia PGA navštevujú Vzdelávací inštitút PGAC. Člen si však môže vybrať akúkoľvek školu, inštitút, no pre prijateľné jazykové podmienky sa vzdelávajú v Prahe na PGAC.

Predseda Vzdelávacej Komisie PGA SK  Pavol Bielik.

Pavol Bielik

     Pavol Bielik

Členovia Vzdelávacej komisie: Juraj Zvarík a Peter Petrovič.

Nezabúdame na stávajúcich členov, ich napredovanie, pretože vo svete sú nové trendy a Vzdelávacia Komisia PGA SK ich musí zachytiť, predať tieto vedomosti naším členom a to prostredníctvom seminárov, kde sa pozývajú školitelia, členovia iných profesionálnych asociácii. Súčasťou vzdelania je aj herná výkonnosť.