PGA OPEN SERIES 2022


PGA OPEN SERIES 2022 je medzinárodný projekt troch PGA organizácií, založený 2021.
Celkový prize Fund je extra 2100 eur nad rámec jednotlivých turnajov a ich Prize Money.
Zatiaľ tri PGA organizácie, Rakúska, Česká a Slovenská tvoria počiatok spoločného projektu, ktorý je zameraný pre hráčov, ako motivácia cestovať medzi jednotlivými vybranými turnajmi.
Pravidla výberu určovali sekretári jednotlivých troch PGA asociácií podľa predom stanoveného klúča.
Na Slovensku je zaradený Penati Slovak Open, podmienkov je účasť na troch turnajoch z troch možných.
Víťazom prvého ročníka sa stal Stanislav Matuš.
2021

Partneri

www.golfplus.golf