Metodika zelenej karty

Odporúčaná metodika výučby „Zelenej Karty“ – Spôsobilosť hrať golf

– Odporúčaný počet hodín na zelenú kartu je 12 – 4×3 hodiny /poprípade 6×2 hodiny ak je v skupine slabá žena/

Priority trénera by mali byť zoradené nasledovne:

–    Golfová bezpečnosť
–    Golfová etika – správanie sa na ihrisku, rýchlosť na ihrisku
–    Golfové pravidlá – najzákladnejšie pravidlá, s ktorými sa hráč najčastejšie stretne na ihrisku
–    Golfová technika – základné údery – Drive, Put, Chip, Lob, Rana z bankra.
–    Golfová hra na ihrisku – zosúladenie všetkých elementov golfovej školy na ihrisku

Prvé tri hodiny golfovej školy

úvod– predstavenie častí ihriska, golfová bezpečnosť, golfová etika. Zdôrazniť golfovú bezpečnosť /Fore, blesky, švihanie cvičných švihov na hráčov/ a golfovú etiku /správanie sa na ihrisku, prednosť na ihrisku/.

Rozcvička
– Predstavenie určitých golfových cvikov pre rozcvičenie tela na zmenšenie pravdepodobnosti zranenia
– Dôraz na warm-up

–  Putovanie
– vysvetlenie držanie golfovej palice, interlocking, overlap, 10prstové
– základný postoj pri patovaní
– mierenie patu
– patovací švih

Drive
– Držanie golfovej palice
– Základné postavenie
– Mierenie na cieľ
– Zo začiatku len 3/4ťový švih a postupne prechádzať k plnému švihu
Dôraz na:  Rotáciu bedier, ramien a finiš

– Na konci hodiny časť otázky a odpovede
– Golfový profesionál by mal dať priestor na konci trojhodinovej sekcii priestor na akékoľvek otázky.
– Teória počas celých troch hodín
– Postupne hráčov učiť základné golfové pravidlá ako
– Lopta sa hrá tak ako leži, na rade je hráč, ktorý je ďalej od jamky, trafenie lopty pri cvičnom švihu..a ďalšie

Druhé tri hodiny golfovej školy

– Krátky Úvod
– Zopakovanie najdôležitejších vecí z golfovej etiky /správanie, údržba golfového ihriska a bezpečnosť pri golfe/

Rozcvička
– Warm up
– Cviky pre rozcvičenie golfových svalov

–  Patovanie
– Zopakovanie patovania a trénovanie dlhších patov

Chipovanie
– Predstavenie palíc, ktorými môžeme čipovať a prečo
– Držanie golfovej palice
– Základné postavenie
– Mierenie na cieľ
– Rozdiel náprahu a zrýchlenia do lopty medzi krátkym a dlhým čipom

Lob
– Predstavenie palíc, ktorými môžeme lobovať a prečo (SW, LW – stupne LW)
– Držanie golfovej palice
– Základné postavenie
– Mierenie na cieľ
– Rozdiel náprahu a zrýchlenia do lopty medzi krátkym a dlhým lobom

–  Drive
– Zopakovanie odpalov z prvej trojhodinovky /3-4ťový švih/
– Prejdenie na plný náprah, dôraz na prenos váhy a rotáciu
– Dokončenie golfového švihu vo finálnej podobe
– Udržanie balancu švihu

– Na konci hodiny časť otázky a odpovede
– Golfový profesionál by mal dať priestor na konci trojhodinovej sekcii priestor na akékoľvek otázky.
– Teória počas celých troch hodín
– Postupne hráčov učiť základné golfové pravidlá

Tretie tri hodiny golfovej školy
– Rozcvička
– Warm up
– Cviky pre rozcvičenie golfových svalov

Patovanie
– Krátke zopakovanie úderu
– Naučenie špeciálnych pravidiel na gríne
– Starostlivosť o green / vypichovanie pitch marku, úprava greenu v prípade iných poškodení/
– Markovanie a premarkovanie v prípade zavadzania markovátka v dráhe patu druhému hráčovi

– Chipovanie
– Krátke zopakovanie úderu
– Priorita na menenie cieľov pri čipovaní
– Naučenie pravidiel pri čipovaní ako napríklad „dvojťuk“ alebo čo v prípade ak hráč trafí cudziu loptičku a iné

Lobovanie
– Krátke zopakovanie úderu
– Vysvetliť rozdiel výberu úderu /lob vs. Chip/
– Zároveň pri úderoch opäť učiť golfové pravidlá

Hra z piesku
– Základné pravidlá v pieskovej prekážke
– Predstavenie palíc, ktorými môžeme hrať z piesku a prečo
– Držanie golfovej palice
– Základné postavenie
– Mierenie na cieľ
– Aspekty ovplyvňujúce let lopty /výber palice, hĺbka podobratia lopty, rýchlosť švihu a ako ďaleko pred loptou zasiahneme piesok/

Drive
– Krátke zopakovanie úderu
– Sústredenie sa hlavne na menenie palíc a cieľov
– Zlepšovanie tempa a opravovanie najzákladnejších chýb

– Na konci hodiny časť otázky a odpovede
– Golfový profesionál by mal dať priestor na konci trojhodinovej sekcii priestor na akékoľvek otázky.

– Teória počas celých troch hodín
– Postupne hráčov učiť základné golfové pravidlá

Štvrté tri hodiny golfovej školy

Rozcvička
– Warm up
– Cviky pre rozcvičenie golfových svalov

Patovanie
– Krátke zopakovanie úderu a pravidiel

–  Chipovanie
– Krátke zopakovanie úderu, výber palíc a pravidiel

Lob
– Krátke zopakovanie úderu, výber palíc a pravidiel

Hra z piesku
– Krátke zopakovanie úderu, výber palíc a pravidiel

Drive
– Krátke zopakovanie rôznych úderov /PW, 7iron a iné/

Hra na ihrisku
– Priorita trénera na
– vysvetľovanie pravidiel
– bezpečnosť na ihrisku
– plynulosť a rýchlosť na ihrisku
– Základné rady pri rôznych pozíciach
– tvrdá zem, mäkká zem, vyššia tráva, hra z divotu a iné

Golfové skúšky – dĺžka (koľko treba)

Prax
– Tu v prípade ak profesionál uzná za vhodné, prax bude len na ihrisku a netreba preskúšať samostatné golfové údery

Teória
Golfový test, ktorý je uvedený na webe SKGA

TEST Golfovej etiky – udržiavanie ihriska, plynulosť na ihrisku, bezpečnosť a správanie sa v golfovom areáli
TEST Golfové pravidlá – na odpalisku, na ihrisku, na greenie a v prekážkach

Tlačové dáta na úpravu v PDF