Courses

5/2022

8.6. 2022 Full Swing / Jonathan Mannie

At Penati Golf Resort

Applications can be sent until 6.6. 2022

Timetable:
10:00 Registration
10:30 – 12:00 Practical part of Full Swing
12:00 – 13:00 Lunch – break
13:00 – 14:30 Practical part of Full Swing
14:30 – 14:45 Break
14:45 – 15:45 Practical part of Full Swing / chipping
15:45 – 16:00 Conclusion, Q&A

 

Fees
– 60 euros / person (member of another PGA or Amateur)
– EUR 30 member of PGA SK
Lunch is included in the price.

Payment is only possible through the account.
Account number: ČSOB Iban
payment note: your last name – FullSwing 2022 seminar

SK34 7500 0000 0040 0590 0196

Online registrácia


3/2022

9.5.  Putting / Karel Skopový junior

Penati Golf Resort

Časový harmonogram:
10:00 Registrácia
10:30 – 12:00 Praktická časť
12:00 – 13:00 Obed – prestávka
13:00 – 15:00 Praktická časť / demo
15:00 – 15:30 Záver, Q&A

Poplatky
– 80 eur / osoba ( člen inej PGA )
– 30 eur člen PGA SK
V cene je zahrnutý obed.

Platba je možná len cez účet.
Číslo účtu: ČSOB Iban
poznámka pri platbe: vaše priezvisko – putting 2022 seminar

SK34 7500 0000 0040 0590 0196

Online registrácia

Semináre 2022

1/2022 Na rok 2022 pripravujeme vzdelávacie semináre, ktoré sa budú venovať opäť krázkej hre – Putting, dlhej hre – Full Swing.

Po minuloročnej kladnej odozve na Seminár Putting s Karlom Skopovým ml. hľadáme vhodný termín o ktorom vás budeme informovať a tešíme sa na hojnú účasť. VK súčasne oslovila špecialistov na dlhú hru. Celkovo plánujeme tri až štyri semináre na rok 2022.

Za Vzdelávaciu komisiu PGA SK P. Bielik a členovia VK.

 


15.11. 2021 GR Hrubá Borša Mgr. Petra Pačesová, PhD
Priestor klubového domu v GC Hrubá Borša.

Minimálny počet: 6
Program:
Registrácia: 9:45h – 10:00h

Prvá časť – 10:00h – 11:30h

11:30h
Obed

Druhá časť – 12:30h – 14:00h

Poplatky:
15€ člen PGA SK ( súčasť nie je obed )
60€ člen inej PGA ass
Platba je možná cez účet, alebo priamo na seminári.
Číslo účtu: ČSOB Iban
poznámka pri platbe: vaše meno – psychologia seminar

SK34 7500 0000 0040 0590 0196

Online registrácia


22.11.  Putting / Karel Skopový junior

(náhradný termín z 20.8.)

INDOOR GOLFBALLS – Penati Golf Resort

Časový harmonogram:
10:00 Registrácia
10:30 – 12:00 Teoretická časť
12:00 – 13:00 Obedná prestávka
13:00 – 14:30 Praktická časť
14:30 – 15:00 Záver, Q&A

Poplatky
– 80 eur / osoba ( člen inej PGA )
– 30 eur člen PGA SK
V cene je zahrnutý aj spoločný obed

Platba je možná cez účet, alebo priamo na seminári.
Číslo účtu: ČSOB Iban
poznámka pri platbe: vaše meno – psychologia seminar

SK34 7500 0000 0040 0590 0196

Online registrácia


27.9. – Petr Tomášek / Titleist Club team event – Ball fitting 

Lozorno
Program:
9:30h registrácia
 
10:00h začiatok
12:30h ukončenie
 
Poplatky:
20€ člen PGA SK
80€ člen inej PGA ass
Platba je možná cez účet, alebo priamo na seminári.
Číslo účtu: ČSOB Iban
poznámka pri platbe: vaše meno – ball fitting seminar
SK34 7500 0000 0040 0590 0196

Online registrácia


Semináre 2021

3/2021 Vzdelávanie v roku 2021 bude určite zaujimavé aj s pohľadu organizácie. Tak by sa dalo nazvať momentálne nastavenie na sezónu 2021. V príprave sú 4 až 5 stretnutí, sú zatiaľ vo forme príprav, nakoľko sa čaká na relevantné uvolnenie reštrikcií Vlády SR. Organizáciu pripravujeme, aby sme flexibilne mohli otvoriť prihlasovanie a zároveň včas informovať záujemcou. 

Za Vzdelávaciu komisiu PGA SK P. Bielik a členovia VK.

Semináre 2020

11/2020 Pripravované jesenné Vzdelávací kurz bol riadne naplánovaný, vzhľadom na vyhlásenie vlády sme termín nestihli a boli nútení zrušiť program. Členovia budú oboznámení o dianí do roka 2021 a predpokladáme 4 riadne Vzdelávania pre členov PGA SK v roku 2021.

10/2020 Pripravujeme jesenné Vzdelávanie 2020, ktoré sa schválilo aj na Rozšírenom Prezídiu PGA SK. Vybraný termín je v pláne podľa možností zahraničnej účasti ale maximálne začiatkom 11. mesiaca 2020.

4/2020 Vzhľadom na celosvetovú situáciu, PGA SK v spolupráci SKGA, boli nútení zrušiť naplánované pravidelné vzdelávacie stretnutia členov PGA SK a vrátiť finančné dotácie.

2/2020 Memorandu PGA SK vs PGAC Vzdelávanie a PAT

PRAVIDLÁ GOLFU 2019

Semináre 2019

 

15.4.  Short Game / Approach – Viktor Gustavsson

Časový harmonogram:
10:00 Registrácia
10:30 – 12:00 Teoretická časť
12:00 – 13:00 Obedná prestávka
13:00 – 16:00 Praktická časť
16:00 – 17:00 Záver, Q&A

Poplatky
– 100 eur / osoba ( AM alebo člen inej PGA )
– 30 eur člen PGA SK
V cene je zahrnutý aj spoločný obed

Online registrácia

 

 

VZDELÁVANIE PGA SK

Úlohou Vzdelávacej komisie PGA SK je vytvoriť podmienky na zvýšenie kvalifikácie každého člena PGA SK. Reč je o odbornosti našich členov, ktorí ako amatéri majú kvalitu len hernú. Keď prestúpia k profesionálom a chcú posunúť Slovenský golf na vyššiu úroveň, musia prejsť trojročným vzdelávaním schváleným PGA of Europe. Po týchto troch rokoch majú štatút Plne Kvalifikovaný Profesionál.

Slovenskí členovia PGA navštevujú Vzdelávací inštitút PGAC. Člen si však môže vybrať akúkoľvek školu, inštitút, no pre prijateľné jazykové podmienky sa vzdelávajú v Prahe na PGAC.

Predseda Vzdelávacej Komisie PGA SK  Pavol Bielik.

Pavol Bielik
     Pavol Bielik

Členovia Vzdelávacej komisie: Juraj Zvarík a Peter Petrovič.

Nezabúdame na stávajúcich členov, ich napredovanie, pretože vo svete sú nové trendy a Vzdelávacia Komisia PGA SK ich musí zachytiť, predať tieto vedomosti naším členom a to prostredníctvom seminárov, kde sa pozývajú školitelia, členovia iných profesionálnych asociácii. Súčasťou vzdelania je aj herná výkonnosť.