VEGET TOUR v Báči pre ZVARÍKA

#PGASKPROAMGOLFTOUR 2017 pokračovala v Báči na turnaji VEGET TOUR 2017.

Veget Golf Tour je najstaršia túra, organizovaná na Slovenskom území. Týmto chceme poďakovať Agentúre CREA, ktorá PGA SK podporuje a zároveň organizovala tento turnaj.

Turnaj bol dotovaný od organizátora 1500€ a za prvé miesto inkasoval výherca 600€.

Na delenom 3. mieste sa umiestnili hráči Tomáš Jusko a Martin Svěntek, ktorí zahrali zhodne 74 rán / +2.

Druhé miesto obsadil za výsledok +1 / 73 rán Peter Švajlen.

Prvé miesto a výhru 600€ si odniesol Juraj Zvarík za 72 rán, PAR ihriska.

Ďalší turnaj #PGASKPROAMGOLFTOUR sa koná pod názvom PENATI PRO AM CLASSIC. Turnaj je dvojkolový a hrajú sa ihriská LEGEND a HERITAGE. Už piaty ročník tohto turnaja ponúka možnosť dvojdňového turnajového zápasenia. V kategórii PRO pri plnom naplnení turnaja ( 25 PRO ) bude dotácia až 2500€.

Exit mobile version