PIA BABNIK mladá Slovinka hviezdila v tatrách

V dňoch 24.-26.7. 2020 sa uskutočnili Majstrovstvá Lomnického Golfového Klubu, ktoré po piaty krát mali otvorenú kategóriu aj pre Profesionálov.

Celkovo 20 profesionálov z Čiech, Poľska, Maďarska, Slovinska a samozrejme domáci Slovenskí hráči hrali o celkové 3000€ prize money. Prvý krát sa na turnaji objavila Pia Babnik, bývalá TOP 5 vo WAGR, čo sa prejavilo na výsledkoch. Prvý krát štartovala na Slovensku, účasť sa jej určite vyplatila. Po dvoch hracích dňoch bol na prvom mieste domáci Adam Puchmelter, v závese Pia Babnik a Michal Brezovský.

Tretí hrací deň však Pia Babnik vymazala stratu na prvé miesto hneď na prvých troch jamkách. Potom, už bez problémov ovládla svoje prvé miesto, okorenené berdíkom na 18. jamke, Pia Babnik je ďalšou víťazkou na Majstrovstvách LGK, v kategórii PRO.

  1. Pia Babnik – 1230€ / 69, 68, 65 / 202 rán
  2. Adam Puchmelter – 690€ / 68, 66, 71 /205 rán
  3. Michal Brezovský – 540€ / 71, 66, 72 / 209 rán

Turnajová kategória PGA SK CHAMPIONSHIP sa po ročníkoch 2014, 2015, 2016 opäť rozrostla o ďalšie meno.

PGA SK CHAMPIONSHIP určená len pre členov PGA SK vyhral Michal Brezovský, ktorý porazil Juraja Zvaríka 2. miesto a Jána Friesza ml. 3. miesto. Výška Prize Fund bola 500€, rozdelená do tretieho miesta.

Víťaz z najnižším počtom rán bojoval o WILD CARD na Penati Slovak Open Championship.

Hráčkou, ktorá mala celkovo najnižší výsledok bola Antónia Zacharovská, ktorá hrala výsledky 73, 73, 65 / 211 rán

Konečné Výsledky

Partneri

www.golfplus.golf