Dokumenty 2022

0
169

Splnomocnenie vzor

Návrh na zmeny Stanov, texty

Zápisnica Rozšíreného Prezídia PGA SK 2.5.

Mimoriadne VZ PGA SK – Program

Zápisnica Valné Zhromaždenie 2022 – Welten

Program VZ PGA SK 2022

Reálny Rozpočet 2021

Návrh Rozpočtu 2022

Správa Revíznej komisie PGA SK