Druhý turnaj PGA SK – PRO-AM GOLF CUP 2014

PRO-AM Golf Cup 2014 je spoločný turnaj profesionálov a amatérov.

19.augusta, Welten Báč

Čas: 9.00h

1.Kategórie

 

Pro – spoločná súťaž profesionálov, muži a ženy

AM – spoločná súťaž muži a ženy s HCP 0 – 54

 

2.Odpaliská

 

Pro – Muži – čierne (seniori nad 50 rokov –biele), ženy – modré

AM – muži – žlté, ženy- červené

 

3.Systém hry turnaja

 

Kategória Pro – hrá sa systémom na rany (brutto)

Kategória AM – hrá sa systémom stableford (netto/)

 

4.Podmienky účasti

 

Turnajov v kategórii Pro  sa môžu zúčastniť všetci členovia PGA Slovensko. Hráči/hráčky pred jednotlivými turnajm musia zaplatiť štarovné  a  preukázať sa preukazom profesionála.

 

Turnajov v kategórii AM  sa môžu zúčastniť členovia všetkých národných golfových zväzov. Hráči/hráčky pred turnajom musia zaplatiť green-fee a štartovný poplatok.

 

5.Green fee a štartovné turnaja

 

Green fee aj štartovný poplatok sa platí v deň turnaja. Výška green fee podľa cenníka klubu. Štartovné pre amatérskych hráčov je 20,-Eur. Štartovné pre profesionálov je 20,- EUR. Štartovné je možné platiť iba v hotovosti.

 

6.Technické ustanovenia

 

Hrá sa podľa pravidiel golfu R.& A. GC of St. Andrews Rules Limited, miestnych pravidiel ihriska.

 

7.Nasadenie hráčov/hráčiek

 

O nasadení hráčov rozhoduje súťažný výbor.

 

8.Prihlasovanie do súťaže

 

Hráči sa na turnaj prihlasujú prostredníctvom www.skga.sk.

 

9.Určenie poradia v turnaji v prípade rovnakého výsledku

 

Kategória Pro: V prípade rovnakého výsledku sa hráči/hráčky umiestnia na rovnakom mieste a umiestnenie hráčov/hráčiek za nimi sa posunie o počet hráčov/hráčiek na delenom mieste. V prípade, že sa rovnaký výsledok týka umiestnenia na 1. mieste, rozhoduje rozohrávka hraná systémom „rýchla smrť“ do prvého rozhodnutia na jamkách, ktorých poradie určí súťažný výbor.

 

Kategória AM: V prípade rovnakého výsledku viacerých hráčov/hráčiek rozhoduje o umiestnení výsledok na posledných 18,9,6,3 jamkách, výsledok na poslednej jamke. Ak sú všetky súčty zhodné rozhoduje losovanie. V prípade, že sa rovnaký výsledok týka umiestnenia na 1. mieste, rozhoduje rozohrávka hraná systémom „rýchla smrť“ do prvého rozhodnutia na jamkách, ktorých poradie určí súťažný výbor.

 

10.Vyhodnotenie

 

Trofeje a prize money – profesionáli:

  1. miesto: 200 EUR
  2. miesto: 150 EUR
  3. miesto: 110 EUR
  4. miesto: 90 EUR
  5. miesto: 50 EUR

 

Trofeje a vecné ceny – amatéri

 

Kategória AM:

  1. miesto: stableford netto

 

11.Organizátori PRO-AM Golf CUP 2014

 

PGA Slovensko a golfový klub Welten

 

12.Súťažný výbor

 

Riaditeľ súťaže – Bučko Peter

Hlavný rozhodca – Bučko Peter

Súťažný výbor – Bučko Peter, Peter Petrovič, Martina Svobodová

 

13.Protest

 

Protest je možné podať súťažnému výboru kedykoľvek počas turnaja PRO-AM písomne, najneskôr 15 minút po skončení turnaja, po zložení poplatku 20,- Eur. O proteste rozhodne súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov turnaja. V prípade, že protest bude vážnejšieho charakteru, vyhradzuje si súťažný výbor právo odložiť vyhlásenie výsledkov až do definitívneho rozhodnutia. V prípade zamietnutia protestu prepadá poplatok v prospech usporiadateľa.

 

 

 

 

 

Partneri

www.golfplus.golf