Natália Hečková opustila amatérsky štatút

Začiatkom mája sa novou členkou Slovenskej PGA stala Natália Hečková, dnes už bývalá amatérska jednotka.

Natália mala veľa významných reprezentačných účastí, vynikajúce výsledky na medzinárodnej a domácej scéne. V roku 2020 sa rozhodla posunúť medzi profesionálov, kde bude okrem štúdia na vzdelávacom inštitúte českej PGA hrávať profesionálne turnaje.

#nataliaheckova #pgask #golfslovakia

Partneri

www.golfplus.golf