Peter Wieger ako manažér slovenskej amatérskej reprezentácie

0
24

Peter Wieger, člen PGA SK, bol nominovaný na manažéra slovenskej golfovej amatérskej reprezentácie. Prajeme s tímom veľa úspechov.