Peter Wieger ako manažér slovenskej amatérskej reprezentácie

Peter Wieger, člen PGA SK, bol nominovaný na manažéra slovenskej golfovej amatérskej reprezentácie. Prajeme s tímom veľa úspechov.

Partneri

www.golfplus.golf