PGA SK informuje záujemcov o vstup do PGA SK

pga.sk

PGA SK vám prináša informáciu o možnosti stať sa profesionálom v Slovenskej PGA. Podmienky pre každého sú nasledujúce:

ČLENSTVO V PGA SK

Podmienky prijatia: Teaching PRO

– stredoškolské vzdelanie s maturitou

– vek min. 18 rokov

– hendikep < 5 pre mužov a < 6 pre ženy

–  životopis vrátane uvedenia golfových úspechov za posledný rok

– výsledky z turnajov SKGA za posledný rok

– potvrdenie alebo zmluva s prevádzkovateľom golfového ihriska

–  dokladovať trestnú bezúhonnosť výpisom z registra trestov

– členský vstupný poplatok 250,- Eur (jednorázovo)

– ročný poplatok 250,- Eur

– termín podania prihlášky do 30.11. v aktuálnom kalendárnom roku

( Po tomto termíne je vždy možné zažiadať o členstvo v PGA SK a treba uviesť dôvod )

Podmienky prijatia: Playing PRO

– dosiahnutie veku 18 rokov

– HCP 0 a menej

– musí dokladovať trestnú bezúhonnosť výpisom z registru trestov

– členský vstupný poplatok 250,- Eur (jednorázovo)

– ročný poplatok 250,- Eur

– termín podania prihlášky do 30.11. v aktuálnom kalendárnom roku

( Po tomto termíne je vždy možné zažiadať o členstvo v PGA SK a treba uviesť dôvod )

Vaše prihlášky môžete adresovať na email:

Partneri

www.golfplus.golf