ŠKOLENIA ROZHODCOV 2016

rozhodca

Vážený kolegovia, v týchto dňoch sa môžete prihlásiť na školenie rozhodcov.

Máme pre vás výber termínov a miest jednotlivých školení nových Pravidiel golfu.

Z dôvodu zavedenia novej edície Pravidiel golfu, ktorá nadobudla platnosť od 1.1.2016 s trvaním do 31.12.2019 bola všetkým rozhodcom druhej a tretej triedy pozastavená licencia na serveri www.skga.sk. Pre jej obnovenie budú musieť všetci rozhodcovia druhej a tretej triedy absolvovať školenie rozhodcov, kde budú spomenuté základne zmeny Pravidiel golfu ako aj praktické ukážky z turnajovej praxe. Nebudú musieť absolvovať test z Pravidiel.

Noví záujemcovia o získanie tretej triedy a rozhodcovia po splnení podmienok, ktorí si budú chcieť zvýšiť kvalifikáciu, budú musieť úspešne zvládnuť záverečný test pre príslušnú triedu.

Poplatok za dva školiace dni predstavuje 50€ /os. v čom je zahrnuté občerstvenie, obed a publikácia nových Pravidiel golfu.

Školenie rozhodcov sa uskutoční:

8.-9.3. v priestoroch Golfového klubu Skalica

10.-11.3.2016 v priestoroch Golfového klubu Skalica

17.-18.3.2016 v priestoroch Lomnického golfového klubu.

Kapacita každého školenia je 40 účastníkov.

O programe školenia a vzore testov Vás budeme neskôr informovať.

Prihlášky môžete poslať na email  .

Partneri

www.golfplus.golf