Valné Zhromaždenie 2017

Dňa 24.1. 2017 sa uskutočnilo Valné Zhromaždenie PGA SK ( ďalej VZ PGA SK ), kde okrem prijatia nových členov do organizácie bolo prijatie nových Stanov PGA SK.

Stanovy sa prijali všetkými prítomnými a znamená, že organizácia PGA SK je opäť transparentná voči požiadavkám zákonov SR. Súčasne sa upravila podmienka pre prijatie nových členov a to ako pre ženy tak aj pre mužov. HCP žiadateľov od tohto roka musí byť menší ako 4,4.

Na VZ PGA SK sa prijali noví členovia a to menovite Soňa Jenčušová, Martina Kosztolányiová, Martin Ťavoda a Samuel Valúch.

Jeden z bodov programu bolo vyhlásenie Víťaza Order of Merit Juraja Zvaríka, ktorý bol odmenený pohárom od Spoločnosti RONA a tričkom PROQUIP.

DSC_1211

 

Na VZ PGA SK sa odovzdávali Diplomy od Vzdelávacieho inštitútu PGAC Veronike Nedelickej a Jankovi Keherovi.

DSC_1210

Partneri

www.golfplus.golf