Valné Zhromaždenie PGA SK v marci 2023

PGA of Slovakia

13. marca 2023 bude v priestoroch Golf Clubu Welten, Valné Zhromaždenie PGA SK.

Okrem štandardných bodov bude voľba do Revíznej komisie PGA SK v zmysle Stanov PGA SK. Pokiaľ bude počasie prívetivé, je možné si zahrať ihrisko Welten.

Dokumenty k stiahnutiu a informácie k VZ PGA SK 2023.

Partneri

www.golfplus.golf