Vzdelávanie pre členov PGA SK

Prvý vzdelávací seminár sa konal 11. mája v Sedin Golf Resort.

Prednášajúci bol opäť Jonathan Mannie, ktorý si pripravil pre poslucháčov, členov PGA SK ďalší zaujímavý formát vzdelávania, konštruktívne zapojil členov do prednášky a vysvetlil jednotlivé zaujímavosti z golfového švihu na konkrétnych figurantoch.

Partneri

www.golfplus.golf