záujemcovia o vstup do PGA SK, informácie sú k dispozícii

pga.sk

PGA SK vám prináša informáciu o možnosti stať sa profesionálom v Slovenskej PGA. Podmienky pre každého sú nasledujúce:

Podmienky prijatia: Teaching PRO

 • – stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • – vek min. 18 rokov
 • – hendikep < 6 pre mužov a < 8 pre ženy  /  v platnosti od 1.1. 2016
 • –  životopis vrátane uvedenia golfových úspechov za posledný rok + foto
 • – výsledky z turnajov SKGA za posledný rok / dva výsledky +6 na asociačných turnajoch alebo PGA /  v platnosti od 1.2. 2016
 • – potvrdenie alebo zmluva s prevádzkovateľom golfového ihriska
 • –  dokladovať trestnú bezúhonnosť výpisom z registra trestov
 • – členský vstupný poplatok 250,- Eur (jednorázovo)
 • – ročný poplatok 250,- Eur
 • – termín podania prihlášky do 30.11. v aktuálnom kalendárnom roku

Podmienky prijatia: Playing PRO

 • – dosiahnutie veku 18 rokov
 • – HCP 0 a menej
 • – musí dokladovať trestnú bezúhonnosť výpisom z registru trestov
 • – členský vstupný poplatok 250,- Eur (jednorázovo)
 • – ročný poplatok 250,- Eur
 • – termín podania prihlášky do 30.11. v aktuálnom kalendárnom roku

Prihlášku môžete adresovať na email: do 30.11. 2016, kópie dokumentov zasielať na adresu:

PGA SK

Prihláška
Dvojkrížna 9
821 07 Bratislava, Slovakia

Partneri

www.golfplus.golf