Zvarík od roku 2016 členom pga sk

juraj zvarik
Juraj Zvarík

Na Valnom zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo 20. januára 2016, ako prvý bod hlasovania bolo prijatie nových členov do PGA SK. O vstup zažiadali bývalí amatéri a to menovite: Ján Keher, Juraj Pavle, Martin Suchánek, Matúš Machnič, Peter Kadlíček. Všetci menovaný boli prijatý členami PGA SK.

Peter Valášek, Ján Friesz, boli na Valnom zhromaždení potvrdený za prijatých členov PGA SK – Playing PRO, všetkými prítomnými členmi.

O prestup z českej PGA do Slovenskej PGA zažiadali Ľuboš Kosík a Juraj Zvarík.

Juraj Zvarík v minulom roku ukončil štúdium na PGAC – vzdelávací inštitút a zároveň obdržal Diplom PLNE KVALIFIKOVANÝ PROFESIONÁL PGAC. Tieto Diplomy boli zároveň odovzdané Prezidentom PGA SK Martinom Fórrom ďalším absolventom, Máriovi Turnerovi, Marekovi Šindelárovi, Pavlovi Bielikovi a Petrovi Petrovičovi.

 

Foto nových členov PGA Slovensko

Matúš Machnič
Matúš Machnič

Peter Kadlíček
Peter Kadlíček

Ján Keher
Ján Keher

Martin Suchánek
Martin Suchánek

Juraj Pavle
Juraj Pavle

Ľuboš Kosík

Partneri

www.golfplus.golf