1.Turnaj PGA SK 2014 -GOLF RESORT SKALICA, 2.6.2014

Dátum: 2.6.2014

Miesto: GR Skalica

Čas: 10.30h

 

1.   Kategórie

Pro – spoločná súťaž profesionálov, muži a ženy

AM – spoločná súťaž muži a ženy s HCP 0 – 54

 

2.   Systém hry turnaja

Kategória Pro – hrá sa systémom na rany (brutto)

Kategória AM – hrá sa systémom stableford (netto/)

1 Pro + 1 amatér

Na každom turnaji budú amatéri vyhodnotení aj v doplnkových súťažiach:

 

Longest drive muži

Longest drive ženy

Nearest to pin

 

3.   Podmienky účasti

Turnajov v kategórii Pro  sa môžu zúčastniť všetci členovia PGA Slovesnko. Hráči/hráčky pred jednotlivými turnajmi musia zaplatiť štarovné.

 

Turnajov v kategórii AM  sa môžu zúčastniť členovia všetkých národných golfových zväzov. Hráči/hráčky pred turnajom musia zaplatiť green-fee a štartovné.

 

4.   Green fee a štartovné turnaja

Green fee aj štartovné sa platí v deň turnaja. Výška green fee podľa cenníka klubu. Štartovné pre amatérskych hráčov je 20,-Eur. Štartovné pre profesionálov je 20,- EUR. Štartovné je možné platiť iba v hotovosti.

 

5.   Technické ustanovenia

Hrá sa podľa pravidiel golfu R.& A. GC of St. Andrews Rules Limited, miestnych pravidiel ihriska a pravidiel PRO-AM Golftour.

 

6.   Nasadenie hráčov/hráčiek

O nasadení hráčov rozhoduje súťažný výbor.

 

7.   Prihlasovanie do súťaže

Hráči sa na turnaj prihlasujú prostredníctvom www.skga.sk.

 

8.   Určenie poradia v turnaji v prípade rovnakého výsledku

Kategória Pro: V prípade rovnakého výsledku sa hráči/hráčky umiestnia na rovnakom mieste a umiestnenie hráčov/hráčiek za nimi sa posunie o počet hráčov/hráčiek na delenom mieste. V prípade, že sa rovnaký výsledok týka umiestnenia na 1. mieste, rozhoduje rozohrávka hraná systémom „rýchla smrť“do prvého rozhodnutia na jamkách, ktorých poradie určí súťažný výbor.

Kategória AM: V prípade rovnakého výsledku viacerých hráčov/hráčiek rozhoduje o umiestnení výsledok na posledných 18,9,6,3 jamkách, výsledok na poslednej jamke. Ak sú všetky súčty zhodné rozhoduje losovanie. V prípade, že sa rovnaký výsledok týka umiestnenia na 1. mieste, rozhoduje rozohrávka hraná systémom „rýchla smrť“do prvého rozhodnutia na jamkách, ktorých poradie určí súťažný výbor.

 

9.   Vyhodnotenie

 Trofeje a prize money – profesionáli:

  1. miesto: 200 EUR
  2. miesto: 150 EUR
  3. miesto: 110 EUR
  4. miesto: 90 EUR
  5. miesto: 50 EUR

Trofeje a vecné ceny – amatéri

Kategória AM:

  1. miesto: stableford netto
  2. miesto: stableford netto
  3. miesto: stableford netto

1.  miesto: stableford Brutto

 

 10.     Organizátori PRO-AM Golf Tour 2006

PGA Slovensko a golfový klub Skalica.

 

11.     Súťažný výbor

Riaditeľ súťaže – Bučko Peter

Hlavný rozhodca – Bučko Peter

Súťažný výbor – Bučko Peter, Peter Petrovič, Martina Svobodová

 

12.     Protest

Protest je možné podať súťažnému výboru kedykoľvek počas turnaja PRO-AM písomne, najneskôr 15 minút po skončení turnaja, po zložení poplatku 20,- Eur. O proteste rozhodne súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov turnaja. V prípade, že protest bude vážnejšieho charakteru, vyhradzuje si súťažný výbor právo odložiť vyhlásenie výsledkov až do definitívneho rozhodnutia. V prípade zamietnutia protestu prepadá poplatok v prospech usporiadateľa.

Partneri

www.golfplus.golf