Vzdelávanie PGA SK s Gary Alliss

Prvé školenie PGA SK 2014: Central Coaching Meeting s Gary Allissom sa bude konať 3.5.2014 v Báči – je to finále SKGA túry zároveň.

Druhé školenie s Gary Allissom:  25.5.2014

 

Účasť povinná

Partneri

www.golfplus.golf