PGA Slovakia Championship 2014

Dňa 22.9.2014

Začiatok 10.30h

Green Resort Hrubá Borša

1.  Kategórie

 

Pro – spoločná súťaž profesionálov, muži a ženy

Pro Senior – spoločná súťaž profesionálov, muži a ženy

 

2.  Odpaliská

 

Pro:   Muži – čierne, Ženy – žlté

Pro Senior:  Muži – biele, Ženy – modré

 

3.  Systém hry turnaja

 

Kategória Pro – hrá sa systémom na rany

Kategória Pro Senior – hrá sa systémom na rany

 

 

4.  Podmienky účasti

 

Turnaja v kategórii Pro a Pro Senior  sa môžu zúčastniť všetci členovia

      národných Profesionálnych Asociacií.

      Kategória Pro Senior: Muži nad 50 rokov a Ženy nad 45 rokov

      Hráči/hráčky pred jednotlivými turnajmi

musia zaplatiť štarovné a preukázať sa preukazom profesionála.

5.  Štartovné

 

Štartovné pre členov PGA Slovakia je 30,- EUR, a pre členov ostatných

Asociacií je 50,- EUR. Štartovné je možné platiť iba v hotovosti.

 

6.  Technické ustanovenia

 

Hrá sa podľa pravidiel golfu R.& A. GC of St. Andrews Rules

Limited, miestnych pravidiel ihriska.

 

7.  Nasadenie hráčov/hráčiek

 

O nasadení hráčov rozhoduje súťažný výbor.

 

 

8.  Prihlasovanie do súťaže

 

Hráči sa na turnaj prihlasujú:

1, mailom na:

2, SMS: 0905234602

 

9.  Určenie poradia v turnaji v prípade rovnakého výsledku

 

Kategória Pro aj Pro Senior: V prípade rovnakého výsledku sa hráči/hráčky umiestnia na rovnakom mieste a umiestnenie hráčov/hráčiek za nimi sa posunie o počet hráčov/hráčiek na delenom mieste. V prípade, že sa rovnaký výsledok týka umiestnenia na 1. mieste, rozhoduje rozohrávka hraná systémom „rýchla smrť“do prvého rozhodnutia na jamkách, ktorých poradie určí súťažný výbor.

 

10.  Vyhodnotenie

 

Kategória Pro:

Trofeje a prize money:

 

  1. miesto: 200 EUR
  2. miesto: 150 EUR
  3. miesto: 110 EUR
  4. miesto: 90 EUR
  5. miesto: 50 EUR

 

 

Kategória Pro Senior:

Trofeje a prize Money:

 

  1. miesto: 160 EUR
  2. miesto: 120 EUR
  3. miesto: 80 EUR
  4. miesto: 40 EUR

 

11.       Organizátori PGA Slovakia Championship 2014

 

PGA Slovensko a golfový klub Hrubá Borša

 

12.       Súťažný výbor

 

Riaditeľ súťaže – Bučko Peter

Hlavný rozhodca – Bučko Peter

Súťažný výbor – Bučko Peter, Martin Forró, Martina Svobodová

 

13.       Protest

Protest je možné podať súťažnému výboru kedykoľvek počas turnaja PRO-AM písomne, najneskôr 15 minút po skončení turnaja, po zložení poplatku 20,- Eur. O proteste rozhodne súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov turnaja. V prípade, že protest bude vážnejšieho charakteru, vyhradzuje si súťažný výbor právo odložiť vyhlásenie výsledkov až do definitívneho rozhodnutia. V prípade zamietnutia protestu prepadá poplatok v prospech usporiadateľa.

 

 

Bučko Peter

Riaditeľ súťaže

 

Partneri

www.golfplus.golf