Zasadnutie prezídia dňa 2.9.2014

Prezídium zasadlo dňa 2.9.2014 a rozhodlo o nasledovne:

 

– Tretí turnaj tento rok, PGA Slovensko Championship 2014, bude mať 2 kategórie.

Hlavná kategória od 18-49 rokov (čierne a žlté odpalisko) a seniorská kategória 50 rokov a viac (biele a modré odpalisko).

Štartovací poplatok bude pre členov PGA SK 20 Eur a pre ostatných profíkov 40 Eur.

 

– Prezídium súhlasilo s pripustením Františka Faláta na valné zhromaždenie, kde bude žiadať o členstvo v PGA SK (momentálne 7 hcp)

 

– Prezídium navrhne SKGA na zadanie PRO kategórie na vyhalsovaní najlepších golfistov za rok. Budeme žiadať názov pre víťaza : najlepší PRO golfista

 

 

Partneri

www.golfplus.golf