Chceš byť profesionálom a členom PGA Slovensko?

Stať sa členom PGA SK môžeš aj ty, ak splňuješ požiadavky schválené Valným Zhromaždením PGA SK 22. januára 2017. Termín podania prihlášky je do 30.11. 2019. Žiadateľ všetky potrebné informácie o sebe, potvrdenia vyplní do pripraveného ONLINE FORMULÁRA – odkaz nižšie.

V prípade, že žiadateľ si vyberie členstvo v PGA SK, splňuje všetky dole spomínané podmienky, je pozvaný na Valné Zhromaždenie PGA SK, kde prítomný členovia PGA SK odsúhlasia žiadosť, podľa stanov PGA SK. Stanovy PGA SK sú k dispozícii na stiahnutie v tomto odkaze.

Podmienka Teaching Pro je nastúpiť na „Vzdělávací systém české PGA“, prípadne alternatívnu školu, uznanú CPG. Na Vzdelávací systém PGAC vás prihlási sekretariát PGA SK.

Študijné plány obsahujú v každom ročníku z troch približne 150 hodín teórie aj praxe zároveň. Každý ročník sa skladá z odborných modulov presne tak ako požaduje uznaný systém CPG – Confederation Of Professional Golf.

Confederation Of Professional Golf nástupca PGAs of Europe, je najvyšší odborný orgán v kontinentálnom golfe. Ide o organizáciu, ktorá zastrešuje „lokálne“ PGA organizácie, ktoré dosiahli určitej kvality svojich služieb a ďalšie parametre. Ak je lokálna PGA plne uznaným členom Confederation Of Professional Golf, majú vyškolení profesionálovia obdobné kvality, ako v ostatných členských krajinách a majú tak so svojím odborným vzdelaním volný vstup na ďalšie trhy iných členských organizácií CPG a opačne.

Každoročne CPG organizuje kongres, na ktorom informujú zástupcov jednotlivých členských organizácií o nasledujúcom pokračovaní zvyšovania úrovne.

Podmienky prijatia: Teaching PRO

 • stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • vek min. 18 rokov
 • amatérsky hendikep < 4 pre mužov a < 4 pre ženy
 • životopis vrátane uvedenia golfových úspechov za posledný rok – scan
 • fotografia v elektronickej podobe, ako na OP – scan
 • výsledky z turnajov SKGA za posledný rok / dva výsledky +6 na asociačných turnajoch alebo PGA – scan
 • potvrdenie alebo zmluva s prevádzkovateľom golfového ihriska
 • dokladovať trestnú bezúhonnosť výpisom z registra trestov – scan
 • členský vstupný poplatok 250,- Eur (jednorázovo)
 • ročný poplatok 250,- Eur

Podmienky prijatia: Playing PRO

 • dosiahnutie veku 18 rokov
 • HCP 0 a menej
 • musí dokladovať trestnú bezúhonnosť výpisom z registru trestov
 • členský vstupný poplatok 250,- Eur (jednorázovo)
 • ročný poplatok 250,- Eur

V prípade, že sa chcete len informovať o možnosti vstúpiť do PGA SK, kontaktujte sa na email:

ONLINE FORM PGA SK

Partneri

www.golfplus.golf