International Team Championship aj so Slovenskou PGA

Turnaj International Team Championship  sa tento rok koná v Penina Hotel & Golf Resort v Portugalsku. Zastúpenie po niekoľkých rokoch má aj Slovenská PGA ( PGA SK ), ktorá výjazd hradí z rozpočtu PGA SK a dotácie od Slovenskej Golfovej Asociácie ( SKGA ).

PGA SK nominovala na ITC troch aktívnych hráčov, členov PGA SK a vyštudovaných trénerov. Juraj Zvarík, Peter Švajlen a Martin Ťavoda reprezentujú Slovensko na podujatí v kategórii International Team Shield, PGA asociácia do 100 členov. Súpermi sú hráči z Poľska, Slovinska, Chorvátsko, Island a Grécko a počítajú sa dva lepšie výsledky z troch.

ONLINE SCORING 

Súčasne s turnajom, sa koná kongres Confederation of Professional Golf (CPG), organizácia ktorá združuje profesionálne asociácie. Delegátom na kongrese je generálny sekretár PGA SK Peter Petrovič.

 

Partneri

www.golfplus.golf