Mimoriadne Valné Zhromaždenie 2022

PGA of Slovakia

24. mája 2022 bude v priestoroch Golf Clubu Welten Mimoriadne Valné Zhromaždenie PGA SK.

Prezídium PGA SK a na základe rozhodnutia Valnej Hromady PGA SK pripravilo zmenu Stanov PGA SK a navrhlo nové vedenie PGA SK.

Dokumenty

Do Disciplinárnej Komisie PGA SK navrhlo Prezídium PGA SK za predsedu Petra Wiegera, členov komisie Petra Kadlíčka a Juraja Zvaríka.

Prezídium navrhlo do vedenia PGA SK za prezidenta Petra Petroviča, viceprezidenta Pavla Bielika a za generálneho sekretára Jana Kehera.

Partneri

www.golfplus.golf