Školenie rozhodcov III. triedy pre profesionálov

Dňa 25.3.2019 sa uskutoční s podporou SKGA školenie rozhodcov III. triedy určené len pre profesionálov v SEDIN GOLF RESORTE. 
Po absolvovaní semináru a úspešnom absolvovaní testu z pravidiel zúčastnení obdržia licenciu rozhodcu III. triedy.
Prednášajúcou osobou je Rastislav Michalák.
 
Časový harmonogram:
9:00 Registrácia
9:15 – 12:00 Prvá časť
12:00 – 13:00 Obedná prestávka
13:00 – 16:00 Druhá časť
16:00 – 17:00 Záverečný test
 
Poplatky
Seminár:   10 eur – člen PGA SK (podpora SKGA 40 eur)
                  10 eur – člen SKGA (podpora SKGA 40 eur)
                  50 eur – ostatní
Obed:        10 eur / osoba   
 
Prihlásenie 
Vyplnenie online formuláru najneskôr do 20.3.2019, 18:00
V pondelok  25.marca 2019 sa uskutoční školenie pravidiel na rozhodcu III. triedy s Rastislavom Michalákom v priestoroch SEDIN GOLF RESORT.
 
 

Partneri

www.golfplus.golf